Monday, November 7, 2011

คำกล่าวเมื่อได้รับเชิญให้ขึ้นพูดในงานต่าง ๆ

ประกอบด้วย งานแต่งงาน งานสังสรรค์เลี้ยงรับ งานสังสรรค์เลี้ยงส่ง งานสังสรรเลี้ยรับส่ง งานทำบุญทอดผ้ากฐิน/ผ้าป่า และคำกล่าวเปิดงานวันคริสต์มาส (ภาษาอังกฤษ)
คำกล่าวเมื่อได้รับเชิญในงานต่าง ๆ
………………………………………
1. งานแต่งงาน
กล่าวอวยพรคู่บ่าวสาว
……………………………………………
เรียน ท่าน(ประธานจัดงาน) คุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาว และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน
กระผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มากล่าวคำอวยพร ให้แก่คู่บ่าวสาวที่รักและเอื้ออาทรกันมากที่สุดคู่หนึ่งในชุมชนแห่งนี้
ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพลังแห่งรักที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีให้ต่อกัน ได้โปรดดลบันดาลให้คู่บ่าวสาว ประสบความสำเร็จในการครองรักครองเรือน สามารถสร้างฐานะครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง มีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง ร่ำรวยไม่เลิกรา มีลูกหลานที่แข็งแรง เก่ง ดี มีความสุข และเป็นครอบครัวที่อบอุ่นด้วยความรัก มีพลังแห่งรักที่อบอุ่นเร้าใจประทับใจซึ่งกันและกันตลอดกาล
สวัสดี
……………………………………………
1. wedding day.
Bless couples
… … … … … … … … … … … … ..
Dear the Chairman of the event, parents of the bride groom. And honored guests.
I am delighted and honored to be invited to say a greeting to the couple is loving and caring most one pair in this community.
Ask you the power of the Holy thing And the power of love is the bride groom each other. Please causality for couples. Success of his love householder. As a family can create a unified security. Have advanced the work non-stop. Rich ceaseless A good healthy children are happy and nice family, warm with love. The force of love, warm impression inspiring each other forever.
Thank you very much.
………………………………
2. งานเลี้ยงต้อนรับ
ตัวแทนเพื่อนร่วมงาน
กล่าวต้อนรับผู้ย้ายมา
………………………………
เรียน ท่าน..(ประธานจัดงาน) …………………………….และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน
กระผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนของ เพื่อนร่วมงานมากล่าวต้อนรับ……………..ซึ่งย้ายมาทำงานกับพวกเรา ได้พบกันวันนี้รู้สึกยินดีมาก หากได้ทำงานร่วมกันคงจะยินดีมากยิ่งขึ้นไปอีกไม่มีสิ้นสุดอย่างแน่นอน จึงขอต้อนรับท่าน……………ด้วยความปิติยินดียิ่ง พวกเราทำงานและอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้อง หากมีสิ่งใดที่ท่านคิดว่ากระผมและเพื่อนร่วมงานจะบริการท่านได้ ขอให้บอกกล่าวอย่าได้เกรงใจ
ขอให้การพบกันวันนี้ จงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร่วมมือที่ก้าวหน้ายั่งยืน และเกิดสิริมงคลแก่ชีวิตของพวกเราทุกคนตลอดไป
สวัสดี
…………………………
3. งานเลี้ยงส่ง
ตัวแทนเพื่อนร่วมงาน
กล่าวอาลัยผู้ย้ายไป
……………………………
เรียน ท่าน..(ประธานจัดงาน) …………………………….และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน
กระผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนของ เพื่อนร่วมงานมากล่าวความในใจต่อท่าน……………..ซึ่งทำงานอยู่กับพวกเราหลายปี แต่บัดนี้ท่านจะย้ายจากพวกเราไปทำงานในที่แห่งใหม่ห่างไกลจากพวกเรา พวกเรารู้สึกใจหายตั้งแต่ทราบข่าวว่าท่านได้ย้าย แต่ก็รู้สึกดีใจด้วยที่ท่านได้ย้ายไปอยู่ในที่ที่ท่านปรารถนา
หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พวกเราได้ล่วงเกินท่าน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนา ขอได้โปรดอโหสิให้พวกเราด้วย ขอให้การจากกันในวันนี้จงเป็นเพียงการจากกันเพื่อจะได้กลับมาทำงานร่วมกัน อีกในวันข้างหน้า
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ การงานให้ก้าวหน้า ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขสันต์หรรษาตลอดไป
สวัสดี
………………………………..
4. งานเลี้ยงรับเลี้ยงส่ง
ผู้บริหารกล่าวต้อนรับผู้ย้ายมา
และกล่าวอาลัยผู้ย้ายไป
……………………………….
เรียน ท่าน..(ประธานจัดงาน) …………………………….และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน
กระผมนายสมหวัง สุขสมใจ นายกเทศมนตรีตำบลสุขสำราญ ในนามคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง และชาวเทศบาลตำบลสุขสำราญทุกคน ขอต้อนรับคุณมั่งมี มาคนเดียว ซึ่งย้ายมาทำงานกับพวกเราด้วยความยินดียิ่ง พวกเราทำงานและอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้อง หากมีสิ่งใดที่ท่านคิดว่ากระผมและเพื่อนร่วมงานจะบริการท่านได้ ขอให้บอกกล่าวอย่าได้เกรงใจ ขอให้การพบกันวันนี้ จงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร่วมมือที่ก้าวหน้ายั่งยืน และเกิดสิริมงคลแก่ชีวิตของพวกเราทุกคนตลอดไป
ขอแสดงความอาลัยต่อคุณมีมั่ง สองสามร้อย ซึ่งทำงานอยู่กับพวกเรามาหลายปี แต่บัดนี้ท่านจะย้ายจากพวกเราไปทำงานในที่แห่งใหม่ พวกเรารู้สึกใจหายตั้งแต่ทราบข่าวว่าท่านได้รับคำสั่งย้าย แต่ก็รู้สึกดีใจด้วยที่ท่านได้ย้ายไปทำงานในที่ท่านได้ขอย้ายไป หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พวกเราได้ล่วงเกินท่าน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนา ขอได้โปรดอภัยให้พวกเราด้วย ขอให้การจากกันในวันนี้จงเป็นเพียงการจากกันเพื่อจะได้กลับมาทำงานร่วมกัน อีกในวันข้างหน้า
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้คุณมั่งมี มาคนเดียว ผู้ย้ายมา และคุณมีมั่ง สองสามร้อย ผู้ย้ายไป พร้อมครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ การงานให้ก้าวหน้า ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขสันต์หรรษาตลอดไป
สวัสดี

………………………………………………..
5. งานเลี้ยงรับเลี้ยงส่ง
ตัวแทนเพื่อนร่วมงาน
กล่าวต้อนรับผู้ย้ายมาและกล่าวอาลัยผู้ย้ายไป
………………………………………………..
เรียน ท่าน..(ประธานจัดงาน) …………………………….และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน
กระผมนายสนุก สุขสบาย ในนามตัวแทนของเพื่อนร่วมงานเทศบาลตำบลสุขสำราญทุกคน ขอต้อนรับคุณมั่งมี มาคนเดียว ซึ่งย้ายมาทำงานกับพวกเราด้วยความยินดียิ่ง พวกเราทำงานและอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้อง หากมีสิ่งใดที่ท่านคิดว่าผมและเพื่อนร่วมงานจะบริการท่านได้ ขอให้บอกกล่าวอย่าได้เกรงใจ ขอให้การพบกันวันนี้ จงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร่วมมือที่ก้าวหน้ายั่งยืน และเกิดสิริมงคลแก่ชีวิตของพวกเราทุกคนตลอดไป
และในนามตัวแทนของเพื่อนร่วมงานเทศบาลสุขสำราญทุกคน ขอแสดงความอาลัยต่อคุณมีมั่ง สองสามร้อย ซึ่งทำงานอยู่กับพวกเรามาหลายปี แต่บัดนี้กำลังจะย้ายจากพวกเราไป รู้สึกดีใจด้วยที่ท่านจะได้ย้ายไปทำงานในตำแหน่งใหญ่กว่าเดิม หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พวกเราได้ล่วงเกินท่าน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนา ขอได้โปรดอภัยให้พวกเราด้วย ขอให้การจากกันในวันนี้จงเป็นเพียงการจากกันเพื่อจะได้กลับมาพบและผูกพันกัน ตลอดไป
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้คุณมั่งมี มาคนเดียว ผู้ย้ายมา และคุณมีมั่ง สองสามร้อย ผู้ย้ายไป พร้อมครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ เจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุขตลอดไป
สวัสดีครับ

……………………………………
6. งานทำบุญทอดกฐิน/ผ้าป่า
คำกล่าวของประธานจัดงานต้อนรับ
……………………………………
นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง เรียน ท่านผอ.ทองดี ทองเต็มตู้ คณะกรรมการกฐิน และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน
กระผมนายสนุก สุขสบาย ในนามตัวแทนของชาวบ้านสุขสำราญทุกคน ขอต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี สกลนคร ซึ่งร่วมกันนำผ้าป่ามาทอดถวายที่วัดศรัทธาธรรม บ้านทุ่งหมาหอน ด้วยความยินดียิ่ง เราได้จัดเตรียมอาหารและที่พักไว้รับรองทุกท่านเป็นอย่างดี หากการต้อนรับครั้งนี้ขาดตกบกพร่องเช่นดนตรีคณะเก่า นักร้องแก่ ร้องเพลงเก่า หางเครื่องเต้นไม่เอาไหน อาหารไม่อร่อย สาวเสริบปล่อยให้คอยนานเป็นต้น ก็ต้องกราบขออภัยล่วงหน้านะครับ ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านคิดว่ากระผมและชาวบ้านสุขสำราญผู้เป็นเจ้าภาพ ยังขาดตกบกพร่อง ขอให้บอกกล่าวอย่าได้เกรงใจ ขอให้การทำบุญทอดผ้าป่าร่วมกันในครั้งนี้ จงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักความผูกพันที่จะได้ทำบุญร่วมกันอีกทุกปี และเกิดสิริมงคลแก่ชีวิตของพวกเราทุกคนตลอดไป
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดถึงอำนาจบุญกุศลแห่งการทอดผ้าป่าสามัคคีที่พวกเราได้ร่วมกระทำในครั้ง นี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ คณะผ้าป่าสามัคคีทุกท่านและผู้มีส่วนร่วมในการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครั้ง นี้ทุกคน ทั้งที่มาร่วมงานวันนี้และร่วมอนุโมทนาบุญ พร้อมครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ การงานให้ก้าวหน้า ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขสันต์หรรษาตลอดไป
สวัสดี
……………………………………………
7. กล่าวตอบงานกฐิน/ผ้าป่า
คำกล่าวของประธานนำกฐินไปทอดถวาย
…………………………………………..
นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง เรียน ท่านผู้ใหญ่ทองดี ทองครึ่งตู้ คณะกรรมการกฐิน และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน
กระผมนายสำราญ ทองล้นตู้ ในนามตัวแทนของคณะกรรมผ้าป่าสามัคคีทุกคน ขอขอบคุณตัวแทนของชาวบ้านสุขสำราญ ตลอดถึงพี่น้องชาวบ้านสุขสำราญทุกคนที่จัดงานต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี สกลนคร ซึ่งได้ร่วมกันนำผ้าป่ามาทอดถวายที่วัดศรัทธาธรรม บ้านทุ่งหมาหอน ครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง ขอพูดจากใจจริงว่า การต้อนรับของท่านสุดยอดมาก พวกเราขอน้อมรับด้วยใจ ไม่มีสิ่งใดตอบแทนท่านทั้งหลายนอกจาก ขอแบ่งบุญผ้าป่าที่ทำร่วมกันครั้งนี้ ให้ทุกท่านได้บุญร่วมกันดังที่ปรารถนา
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดถึงอำนาจบุญกุศลแห่งการทอดผ้าป่าสามัคคีที่พวกเราได้ร่วมกระทำในครั้ง นี้ ได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องชาวบ้านสุขสำราญ และผู้มีส่วนร่วมในการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ทุกคน ทั้งที่มาร่วมงานและร่วมอนุโมทนาบุญผ้าป่าครั้งนี้ พร้อมครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการ เทอญ
สวัสดีครับ

คำกล่าวเปิดงานวันคริสต์มาส
…………………………………………………………
1. The opening speech for themselves.
คำกล่าวเปิดงานแบบกันเอง
……………………………………………………
Good evening everyone
welcome to our Christmas party tonight. On behalf of Coconut Company name. I would like to say thank you very much to everyone who come to join to this party , We have provided a lot of food in Buffet style, apart from enjoy eating, I would like to present you our shows, such as, Thai dance and American dance.
Let’s everyone enjoy eating and listening to the music we have provided.
Thank you very much.
……………
คำแปล
…………….
สวัสดีทุกท่านค่ะ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานคริสมาสต์ปาร์ตี้ของเรา ในนามของ บริษัท โคโคนัท ดิฉันต้องการจะบอกว่าขอบคุณมากกับทุกคนที่มาร่วมงานคริสต์มาสปาร์ตี้ครั้ง นี้ เรามีอาหารจำนวนมากในรูปแบบบุฟเฟ่ต์, นอกเหนือจากการสนุกกับการกินแล้ว, ดิฉันอยากนำเสนอการแสดงของเราเช่น การเต้นรำไทย และเต้นรำแบบอเมริกัน
ขอให้ทุกท่านสนุกกับการกินและการฟังเพลงที่เราจัดไว้ให้
ขอบพระคุณมากค่ะ
…………………………………………………………
2. The opening speech for themselves.
คำกล่าวเปิดงานแบบกันเอง
……………………………………………………
Every evening,
I welcome party in our name, company name, Coconut, I want to say thanks to everyone who attended the party, we have a lot of food in the buffet,. Apart from being fun to eat, I’d like to present our performances such as Thai dance and American dance.
Everyone to enjoy eating and listening to music, we have to offer.
Thanks.
……………
คำแปล
…………….
สวัสดีทุกท่านค่ะ
เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานปาร์ตี้คริสมาสคืนนี้ด้วยความยินดียิ่ง ในนามของบริษัท โคโคนัท ดิฉันใคร่ขอเรียนกับทุกท่านที่มาร่วมงานปาร์ตี้คริสมาสต์คืนนี้ว่าขอบพระคุณ ทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะ เรามีอาหารมากมายให้ท่านเลือกรับประทานในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ นอกเหนือจากสนุกกับการกินแล้ว เรายังมีรายการแสดงเด็ด ๆ หลายรายให้ทุกท่านได้รับชม เช่น รำไทยและ การเต้นรำแบบอเมริกัน
ขอให้ทุกท่านสนุกกับการกินและการฟังเพลงที่เราจะนำเสนอในลำดับต่อไป
ขอบคุณมากค่ะ
…………………………………………………………
3. The opening speech for themselves.
คำกล่าวเปิดงานแบบกันเอง
……………………………………………………
I can not.
We welcome you to a Christmas party night with great pleasure. On behalf of Coconut, I just wanted to tell you that Christmas party that night, I thank you very much. We have a wide selection of foods eaten in a buffet format. Aside from the fun to eat. We also display many of the game you get to watch a Thai classical dance and American dance.
Just enjoy the food and music will be presented in sequence.
Thanks.
……………
คำแปล
…………….
สวัสดีทุกท่านค่ะ
เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานปาร์ตี้คริสมาสคืนนี้ด้วยความยินดียิ่ง ในนามของบริษัท โคโคนัท ดิฉันใคร่ขอเรียนให้ทุกท่านที่มาร่วมงานปาร์ตี้คริสมาสต์คืนนี้ได้รับทราบ ว่าขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะ งานนี้เรามีอาหารมากมายให้ท่านเลือกรับประทานในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ นอกเหนือจากสนุกกับการรับประทานอาหารแล้ว เรายังมีรายการแสดงเด็ด ๆ หลายรายให้ทุกท่านได้รับชม เช่น รำไทยและ การเต้นรำแบบอเมริกัน
ขอให้ทุกท่านสนุกกับการกินและการฟังเพลงที่เราจะนำเสนอในลำดับต่อไป
ขอบคุณมากค่ะ

0 comments:

Post a Comment